PREZENTACE

29.08.2018

Ukázka hotové prezentace: zde

úvodní a koncový snímek PREZENTACE: zde

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Termín obhajoby PREZENTACE:

7.A ( dd.mm.2019, 6. a 7. vyučovací hodina, interaktivní učebna )

7.B ( dd.mm.2019, 6. a 7. vyučovací hodina, interaktivní učebna )

- prezentace musí obsahovat hypertextové menu/nabídku (obrázkové nebo textové)

- počet snímků prezentace minimálně 10 ( bez úvodního a koncového snímku)

- uložení prezentace na flashdisku, libovolné vlastní datové úložiště nebo využití e-mailové schránky (infdig@email.cz)