Úvod do tvorby WEBu

01.09.2018

Digitální technologie <-> uživatelský způsob práce s mobilní technologií (INTERNET).

Úvod do programování v jazyce HTML.

Na dvouhodinovém bloku budou objasněny základy programování v jazyce HTML. Žáci boudou seznámeni se základními příkazy jazyka pro vytváření webového prostředí. Výstupem pak bude jednoduchý prográmek pro generování seznamu spolužáků.

Příkazy použité na bloku: HTML, HEAD, BODY s parametry, B, BR, HR, FONT s parametry.

Popis těchto příkazů je možné najít na webových stránkách: www.jakpsatweb.cz.

Zadání samostatné úlohy: 

vytvoř v kódu HTML jednoduchou web stránku obsahující seznam žáků skupiny DT2. Postup, jak úlohu řešit najdeš ve studijních materiálech níže a na stránce podpory pro psaní webových stránek (www.jakpsatweb.cz).

Struktura věty: JMÉNO PŘÍJMENÍ, VĚK, BARVA OČÍ, PŘEZDÍVKA

Nezapomeň: hlavička(název školy a datum), dívky(červeně), chlapci(modře), autor stránky bude uveden v seznamu na prvním místě!

Předmět e-mailu:

HTML-SEZNAM_7A_PRIJMENI

HTML-SEZNAM_7B_PRIJMENI

HTML-SEZNAM_7C_PRIJMENI

Termín odevzdání práce:

7.A (do 03. 04. 2019, 23:59:59)

7.B (do 24. 04. 2019, 23:59:59)

7.C (do 25. 04. 2019, 23:59:59) 

Do přílohy pak vložit soubor poznámkového bloku a HTML soubor daného prohlížeče.

STUDIJNÍ MATERIÁLY: návod na řešení úlohy