Dynamická geometrie (průřezové téma)

02.09.2018

Mezipředmětové vztahy: digitální technologie <-> matematika.

Na dvouhodinovém bloku bude objasněna práce s aplikací "Dynamická geometrie". V druhé části bloku budou žáci samostatně pracovat na dvou úlohách.

1. úloha: konstrukce opsané kružnice trojúhelníku

2. úloha: konstrukce vepsané kružnice trojúhelníku

Na tyto úlohy je potřeba samostatná domácí příprava (látka 6. ročníku geometrie)!!!

Skupiny byly na na tuto část upozornění v průběhu 1. a 2. bloku.

Pokud žák nezvládne úlohy vyřešit na bloku bude potřeba s ohledem na klasifikaci úlohu vypracovat doma a zaslat řešení úlohy pomocí služby internetu (e-mailem) do příštího bloku (vyučovací hodina 5. a 6.).


ZADÁNÍ SAMOSTATNÉ PRÁCE 

(úlohu žáci plní pouze na bloku!!!)

Téma úlohy: KONSTRUKCE V DYNAMICKÉ GEOMETRII

Popis: pomocí aplikace "Dynamická geometrie" sestav úlohu OPSANÁ A VEPSANÁ KRUŽNICE TROJÚHELNÍKU. Po sestavení hotovou práci žák odešle pomocí služby internetu (e-mail) na zadanou adresu.

Studijní materiál:

- učebnice pro 6. ročník díl 3 (strana 45-47)

- webovéstránky:

       konstrukce 

                     https://cs.wikipedia.org/wiki/Kru%C5%BEnice_vepsan%C3%A1,

                     https://it.pedf.cuni.cz/~proch/program/trojuhl.htm

- video prezentace

         kružnice opsaná trojúhelníku 

                      https://www.youtube.com/watch?v=Rl3YNTB33T8

                      https://www.youtube.com/watch?v=UQ0VBJfRPxs 

         kružnice vepsaná trojúhelníku

                      https://www.youtube.com/watch?v=Wzr9y054Kj8

                      https://www.youtube.com/watch?v=8BlMd_m37Nk 

         kružnice opsaná trojúhelníku (krok po kroku)

                      https://www.e-matematika.cz/zakladni-skoly/geometrie/jak-                                   sestrojit-kruznici-opsanou-trojuhelniku.php

         kružnice vepsaná trojúhelníku (krok po kroku)

                 https://www.e-matematika.cz/zakladni-skoly/geometrie/jak-sestrojit-                     kruznici-vepsanou-trojuhelniku.php

Aplikaci "Dynamická geometrie" je možné si v trial verzi stáhnout z webových stránek: zde.

Další možností je nechat si aplikaci nahrát na libovolné paměťové médium a doma nainstalovat.

NESPLNĚNÁ ÚLOHA Z MINULÉHO BLOKU V ZADANÉM TERMÍNU: hodnocení bude zapsáno v žákovské knížce.