Bezpečnost INTERNETU

30.08.2018

ZADÁNÍ SAMOSTATNÉ PRÁCE

název: TEST -> otázky INTERNET - BEZPEČNOST A RIZIKA

termín TESTU: 7.A (22.05.2018), 7.B (15.05.2018)

Popis úlohy: projít studijní materiály a vyzkoušet si on-line testy viz níže.

On-line testové otázky 1 

PROCHÁZENÍ WEBOVÝCH STRÁNEK

On-line testové otázky 2

ZABEZPEČENÍ POČÍTAČE

On-line testové otázky 3

RIZIKA SOCIÁLNÍCH SÍTÍ

On-line testové otázky 4

DESATERO BEZPEČNÉHO INTERNETU

On-line testové otázky 5

ON-LINE KOMUNIKACE

On-line testové otázky 6

AUTORSKÝ ZÁKON

ZAJÍMAVÉ ODKAZY KE STUDIU:

Linka pro bezpečný INTERNET: 

Kraje pro bezpečný INTERNET:

BEZPEČNÝ INTERNET