DIGITÁLNÍ TECHNOLOGIE 2020/2021

7. ROČNÍK

LABORATOŘ DIGITÁLNÍCH TECHNOLOGIÍ

BADATELSKÝ KLUB 

PRAVIDELNÉ SCHŮZKY KAŽDÝ ČTVRTEK OD 14:00 DO 15:30 

PRVNÍ SCHŮZKA  03.09.2020 !

POČET ČLENŮ ZATÍM OMEZEN 

(ZÁJEMCI SE NAHLÁSÍ U ZÁSTUPCE ŘEDITELE Mgr. Bc. H. Kindermanna )

VIDEO UKÁZKY Z AKTIVIT BADATELSKÉHO KLUBU 

VYBAVENÍ LABORATOŘE 2020-21

zprovoznění robota JUMI Elefant