DIGITÁLNÍ TECHNOLOGIE 2019/2020
7. ROČNÍK

LABORATOŘ DIGITÁLNÍCH TECHNOLOGIÍ

ZÁJMOVÝ KROUŽEK - SIMPLY CLEVER - ROBOTICS 
PRAVIDELNÉ SCHŮZKY KAŽDÝ ................ OD ............... DO ............... 
POČET ČLENŮ ZATÍM OMEZEN NA 7 ŽÁKŮ
(ZÁJEMCI SE NAHLÁSÍ U ZÁSTUPCE ŘEDITELE )

VIDEO UKÁZKY Z AKTIVIT SIMPLY CLEVER - ROBOTICS - zprovoznění robota JUMI Elefant